Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Λεωφ. Αχαρνών 437-439, Αθήνα
  • (+30) 210 201 3000 - (+30) 210 201 3782
  • info@gratsias.com
  • Ωράριο Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ.: 08.00-17.00 / Σάββατο: 08.30-13.30

Σήμερα οι καταναλωτές έχουν ελευθερία επιλογής όσον αφορά τη συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων τους. Αυτό συμβαίνει χάρη στους κανόνες που θεσπίστηκαν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και διέπουν τον ελεύθερο και αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

Μπορώ να επιλέξω οποιοδήποτε συνεργείο επισκευών;

Ναι! Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνεργείο επισκευών της επιλογής τους. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέγουν ποιος θα εκτελέσει την εργασία στα οχήματά τους, είτε συνεργείο του δικτύου του κατασκευαστή του οχήματος είτε συνεργείο ανεξάρτητου κατασκευαστή

Τι δικαιώματα έχω βάσει εγγύησης;

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν μπορούν να κάνουν τις εγγυήσεις εξαρτημένες από αποκλειστικές επισκευές των οχημάτων στο δίκτυο τους ή από την αποκλειστική χρήση ανταλλακτικών της δικής τους μάρκας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε συνεργείο επισκευής για εργασίες εκτός εγγύησης, τόσο κατά τη διάρκεια της νομικά κατοχυρωμένης περιόδου εγγύησης όσο και κατά τη διάρκεια τυχόν εκτεταμένης περιόδου εγγύησης.

Φυσικά, κάθε επιχείρηση υπόκειται στη νομικά θεσπισμένη ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επομένως, οποιοσδήποτε προκαλέσει ζημιά στο όχημά σας λόγω αμελούς εργασίας ή χρήσης ελαττωματικών εξαρτημάτων έχει την ευθύνη για αυτό.

Εξαίρεση στα παραπάνω υπάρχει όταν ένα ελάττωμα πρέπει να διορθωθεί με επιβάρυνση του κατασκευαστή του οχήματος. Οποιοδήποτε ελάττωμα οφείλεται στη διαδικασία κατασκευής του αυτοκινήτου πρέπει να διορθώνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις επισκευών που επιβαρύνουν τον κατασκευαστή, π.χ. ανακλήσεις ή δωρεάν σέρβις ή μεγάλες εργασίες υπό εγγύηση, οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εκεί που ορίζει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής θα ορίσει επίσης ποια ανταλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν. Αυτά τα δικαιώματα επιλογής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης έχουν εφαρμογή μόνο σε εγγυήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αγοράς του οχήματος. Δεν καλύπτονται επεκτάσεις εγγυήσεων ή προγράμματα ασφάλισης που αγοράζονται χωριστά. Επομένως, προσέχετε όταν υπογράφετε οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, καθώς μπορεί με την υπογραφή σας να προαπαιτείστε από το δικαίωμα σας για επιλογή!