Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Λεωφ. Αχαρνών 437-439, Αθήνα
  • (+30) 210 201 3000 - (+30) 210 201 3782
  • info@gratsias.com
  • Ωράριο Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ.: 08.00-17.00 / Σάββατο: 08.30-13.30

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μετάδοση
Μπιλιοφόροι, ημιαξόνια, φούσκες

Η ανάγκη για αποσύμπλεξη των κινητήριων τροχών όταν ο κινητήρας ξεκινά την λειτουργία του και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, επέβαλε την ύπαρξη ενός μηχανισμού που θα επιτελούσε τις παραπάνω λειτουργίες και ταυτόχρονα θα επέτρεπε την σταδιακή εφαρμογή του φορτίου στον κινητήρα. Την μετάδοση δηλαδή της δύναμης από τον κινητήρα στους τροχούς. Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να αλλάζει την υψηλή ταχύτητα περιστροφής και χαμηλή στρεπτική ικανότητα (ροπή) του στροφαλοφόρου άξονα του κινητήρα στην υψηλότερη εκείνη ροπή στρέψεως που χρειάζεται για να κινηθούν οι τροχοί σε μια μεγάλη ποικιλία ταχυτήτων. Ένα χειροκίνητο σύστημα μετάδοσης της κίνησης στους κινητήριους τροχούς αποτελείται από τον μοχλό ταχυτήτων που χρησιμοποιεί ο οδηγός για να επιλέξει διαφορετικές σχέσεις ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων, μεταξύ ενός άξονα που κινείται από τον κινητήρα και εισέρχεται στο κιβώτιο και ενός άξονα που εξέρχεται του κιβωτίου και δίνει κίνηση στους τροχούς.

 Για να γίνεται ομαλά η αλλαγή από την μία ταχύτητα στην άλλη ένας μηχανισμός αποσύμπλεξης αναλαμβάνει να το πραγματοποιήσει κατά την αλλαγή ταχυτήτων. Στο αυτόματο σύστημα μετάδοσης που οι αλλαγές γίνονται χωρίς την χρήση μοχλού αλλαγής ταχυτήτων χρησιμοποιήται ένας υδραυλικός μετατροπέας ροπής που ενώνει τον κινητήρα με το κιβώτιο ταχυτήτων και ελέγχει την αλλαγή ταχυτήτων. Στην συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση χρησιμοποιείται ένας ιμάντας που ενώνει δύο μεταβλητής διαμέτρου γρανάζια για να προσφέρει απεριόριστο αριθμό σχέσεων αλλαγής και αδιάκοπη δύναμη στους τροχούς.

Οι προμηθευτές μας